pelantar.id – Setiap tahun, dunia fesyen selalu berkembang. Begitu pula dengan sneakers, yang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Sneaker sekarang