pelantar.id – Film ini dibuka dengan masa di mana dunia sihir berjaya di kehidupan para peri, unicorn, pegasi, elf, dan