pelantar.id – Pelaksanaan program Sejuta Rumah menemui sejumlah hambatan. Salah satunya, harga tanah terutama di kawasan perkotaan yang terus melambung.