pelantar.id – Keringat berlebih pada daerah tangan dan kaki cukup mengganggu kenyamanan. Terutama jika Anda tergolong seseorang yang sering berinteraksi,